2021 m. biudžeto IV ketvirčio vykdymo ataskaita

2021 m. gruodžio 31d. ataskaita

2021 m. biudžeto III ketvirčio vykdymo ataskaita

2021 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

2021 m. biudžeto II ketvirčio vykdymo ataskaita

2021 m birželio 30 d. ataskaita

2021 m. biudžeto I ketvirčio vykdymo ataskaita

2021 m. kovo 31 d. ataskaita

2020 m. biudžeto vykdymo metinė ataskaita

2020 m. metinė ataskaita

2020 m. biudžeto III ketvirčio vykdymo ataskaita

2020 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

2020 m. biudžeto II ketvirčio vykdymo ataskaita

2020 m. birželio 30 d. ataskaita

2020 m. biudžeto I ketvirčio vykdymo ataskaita

2020 m. kovo 31 d. ataskaita