D Gintarėlis Finansinės būklės ataskaita pagal 2020-09-30 duomenis

D Gintarėlis Finansinės būklės ataskaita pagal 2020-09-30 duome

BiudžetasBiudzetas3Biudzetas2Biudžetas2020m.

Finansinės būklės, veiklos rezultatų ataskaitos I pusmetis

 

2019 m. III ketvirčio ataskaitos

D Gintarėlis RAF2019-III (5lapai)

 

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys, IV ketvirtis

Klaipėdos darželis Gintarėlis

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys, III ketvirtis

Finansinė ataskaita, I

Finansinė ataskaita, II

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys, II ketvirtis

Finansinės ataskaitos, 2018 II ketvirtis

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys, I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys, IV ketvirtis

2017 metinis balansas

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys, III ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys, II ketvirtis

Aiškin. raštas II, 1 Aiškin.raštas II, 2

Finansavimo sumo, II ketv.

Finansinė būklė II, 1 Finansinė būklė II, 2

Veiklos rez. ataskaita II, 1 Veiklos rez. ataskaita II, 2

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys, I ketvirtis

Paaiškinamasis I, 1 Paaiškinamasis I, 2

Finansavimo sumos 

Finan. būklė I, 1

Finan. būklė I, 2

Veiklos rezultatai I, 1

Mok. sumos, 1 Mok. sumos, 2 Mok. sumos, 3 Mok. sumos, 4 Mok. sumos, 5