ĮSTAIGOS TARYBA

 1. Danguolė Macijauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja (pirmininkė)
 2. Ramutė Cicinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 3. Žydrė Martinkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 4. Renata Jakovenko, ūkio reikalų tvarkytoja
 5. Daiva Aleksejevienė, ugdytinio mama
 6. Daiva Ostapčuk​, padėjėja.

 

DARBO TARYBA

1. Žydrė Martinkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (pirmininkė)

2. Danguolė Macijauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

3. Asta Gaučienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

METODINĖ TARYBA

 1. Ramutė Cicinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (pirmininkė)
 2. Violeta Urbonienė, direktorė
 3. Daiva Galdikienė, neformaliojo švietimo mokytoja
 4. Aldona Kaštaljanovienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 5. Ilona Mieliulienė, meninio ugdymo mokytoja

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA 

 1. Reda Simaitienė, logopedė (pirmininkė)
 2. Violeta Urbonienė, direktorė
 3. Ramutė Cicinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 4. Jolanta Endriuškienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 5. Skirmantė Barbšienė, judesio korekcijos mokytoja
 6. Daiva Aleksejevienė, VSP specialistė
 7. Lina Kleinaitė, raštinės administratorė

 

ATESTACINĖ KOMISIJA 

 1. Ramutė Cicinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (pirmininkė)
 2. Ramunė Zavtrikovienė – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departemento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo delaguota atstovė
 3. Izolda Jucikaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 4.  Aldona Kaštaljanovienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 5. Daiva Galdikienė, neformaliojo švietimo mokytoja

 

KRIZIŲ VALDYMO KOMISIJA

 1. Ramutė Cicinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (pirmininkė)
 2. Violeta Urbonienė, direktorė
 3. Reda Simaitienė, logopedė
 4. Skirmantė Barbšienė, judesio korekcijos mokytoja
 5. Silvija Zeleckienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

VIDAUS AUDITO KOORDINAVIMO GRUPĖ

1. Skirmantė Barbšienė, judesio korekcijos mokytoja

2. Jolanta Endriuškienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

3. Izolda Jucikaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

INTERNETINĖS SVETAINĖS ATNAUJINIMO GRUPĖ

1. Ramutė Cicinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2. Skirmantė Barbšienė, judesio korekcijos mokytoja