UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENEI APIE COVID-19

https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/metodine-ir-kita-informacija/metodine-covid-19-valdymo-medziaga-video-ir-kt/ugdymo-istaigu-bendruomenei-apie-covid-19.

Kaip skaičiuojama izoliacija užsikrėtusius vaikus slaugantiems tėvams? 

Kaip skaičiuojama izoliacija, kai vaikai gyvena kartu su užsikrėtusiais tėvais? 

Kaip vertinama rizika po sąlyčio su sergančiuoju?    

 Izoliacijos išimtys paskiepytiems ir persirgusiems  

INFORMACIJA TĖVAMS:

Neįtikėtini metai nuo rugsėjo 24 d.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2021 M. SAUSIO 5 D. ĮSAKYMO NR. AD1-6 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO ŠVIETIMO
ĮSTAIGŲ, ĮGYVENDINANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO
PROGRAMAS, VEIKLOS APRIBOJIMO KARANTINO LAIKOTARPIU“ PRIPAŽINIMO
NETEKUSIU GALIOS

Įsakymas 2021-07-01 Nr. AD1-836

Įsakymas 2021 Sausio 5d. Nr. AD1-6 (2)

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAOS SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE:

T2-143-naujas-atlyginimas uz vaiko islaikyma darzelyje

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS

DĖL socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Tvarkos aprasas_2021-07-01

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ĮSTATYMAS

Istatymas_2021-07-01

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS

DĖL Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 12 d. sprendimO Nr. T2-90 „Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

3.0.T+sprendimas

Įsakymas dėl įstaigų darbo 2021 m. vasarą

2021-05-darbas+vasaros

Įsakymas dėl įstaigų darbo 2021 m. vasarą aktuali redakcija (koreguotas grafikas)

Švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbo vasaros mėnesiais 2021 metais

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, DARBAS VASAROS MĖNESIAIS 2021 METAIS:

ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJO 2021 M. VASARIO 22 D. ĮSAKYMAS DĖL DARBO VASAROS MĖNESIAIS NR. ŠV1-38 (1)

Dėl ugdymosi šeimoje tvarkos aprašas

informacija

ĮSAKYMAS DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLAS ORGANIZAVIMO 2021 METAIS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

Priėmimo 2021-2022 m. m. vykdymo planas

Įsakymas dėl švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbo vasaros mėnesiais 2021 metais

ŠV. isak. švietim. įstaigų , vykd. ikim. ir priešm. programas darbas vasros mėnesiais 21 m

Vaizdo kamerų tvarkos aprašas

V1-50Dėl vaizdo stebėjimo kamerų

Aktuali informacija tėvams dėl nedarbingumo išmokų.

Aktuali informacija.

 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, ĮGYVENDINANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, 2021–2025 METŲ TINKLO PERTVARKOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMAS / TINKLO PERTVARKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

tarybos sprendimas . T2-319 dėl IU įstaigu tinklo pertvarkos bendrojo plano patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

nutarimas

DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO

AR_2020-12-16

Svarbi informacija tėvams 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. V-438 “Dėl bendradarbiavimo su savivaldybių visuomenės sveikatos biurais” (su pakeitimais), Jūsų ugdymo įstaigoje dirbantis visuomenės sveikatos specialistas, tiria darbuotojų, ugdytinių ir jų šeimos narių Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) susirgimo atvejus – apklausia sergančiuosius Covid-19 liga (koronaviruso infekcija) (susirgus ugdytiniui – vieną iš šeimos narių), ir asmenis, turėjusius sąlytį su sergančiais Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), bei informaciją teisės aktų nustatyta tvarka pateikia Nacionalinio visuomenės sveikatos centrui.

Užtikriname, kad Jūsų ugdymo įstaigoje dirbantis visuomenės sveikatos specialistas, tiriantis Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejus, ir, vykdantis kitus su tyrimų susijusius veiksmus, laikosi konfidencialumo principo: neatskleidžia sergančiųjų ir sąlytį turėjusių asmens duomenų (asmens informacijos, asmens kontaktinės informacijos, sąlyčio informacijos, kelionės informacijos, nuolatinės ir laikinosios gyvenamosios vietos adreso, šeimos informacijos, asmens sveikatos būklės stebėsenos informacijos, numatomos PGR tyrimo atlikimo dienos informacijos, ir kitos, su tyrimu susijusios informacijos) neįgaliotiems asmenims.

Prašome nedelsiant informuoti Ugdymo įstaigos vadovą (auklėtoją), jei Jūsų vaikas ar kitas šeimos narys susirgo Covid-19 liga (koronaviruso infekcija) – ši informacija bus perduota ugdymo įstaigoje dirbančiam visuomenės sveikatos specialistui, kuris atliks epidemiologinį tyrimą, ir visi su šiuo tyrimu reikalingi duomenys bus operatyviai perduoti Nacionaliniui visuomenės sveikatos centrui. Taip pat Jūsų ugdymo įstaigoje bus imtąsi skubių veiksmų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo suvaldymo.

 

Dėl neformaliojo ugdymo stabdymo


Dėl dalijimosi informacine medžiaga


Įsakymas dėl darbo karantino metu


Dėl naujos formos mokinio sveikatos pažymėjimo


 Paskatinimas mokiniams, pagalba mokytojams interaktyvūs naminių žingsnių iššūkiai_SMSM-1


Tavo saugumo instrukcija ,trumpinta

Tavo saugumo instrukcija


Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“  administratorius (IKT) koordinatoriumi paskirta

Skirmantė Barbšienė, judesio korekcijos mokytoja, el.paštas sarlote1@gmail.com, tel. 8 684 96620


2020 03 26 Koronavirusas3-3

      


Dėl priėmimo į ugdymo įstaigas


Atmintinė dėl koronaviruso

Infekciniai susirgimai


Gerbiami Tėveliai,

Sveikatos apsaugos ministerija rekomenduoja žmonėms, kurie neseniai grįžo iš Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų), 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą.
Jei pastaruoju metu grįžote iš minėtų šalių, prašome neleisti vaikų į mokyklą ir kreiptis telefonu į švietimo įstaigą dėl mokymo organizavimo nuotoliniu būdu, savarankiškai.
Saugokime vieni kitus.

http://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/efektyviausios-priemones-koronaviruso-prevencijai-konsultavimas-ir-grizusiuDĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLAS

AD_prasymu pradzia_2020

AD_terminai_2020

informacija 2020-01-07


DĖL LANKOMUMO APSKAITOS

Lankymo apskaitos tvarka


KVIETIMAS