2020-2022 metų korupcijos prevencijos programos priemonių planas.
Klaipėdos darželyje “Gintarėlis” vykdoma korupcijos prevencija
2016 – 2017 metų korupcijos prevencijos programos priemonių planas
Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos programa 2017-2019 metams
Pranešimo forma apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybų raštas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas
GAUTOS DOVANOS