Direktorė

Direktorė Violeta Urbonienė

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis

Pedagoginio darbo stažas – 33 metai,

vadybinio darbo stažas – 11 metų

II vadybinė kvalifikacinė kategorija

Gyvenimo aprašymas

 

Pavaduotoja

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramutė Cicinienė

Išsilavinimas – aukštasis

II vadybinė kvalifikacinė kategorija 

Pedagoginio darbo stažas – 35 metai,

vadybinio darbo stažas – 26 metai.