Direktorė

Direktorė Violeta Urbonienė

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis

Pedagoginio darbo stažas – 35 metai,

Vadybinio darbo stažas – 13 metų

II vadybinė kvalifikacinė kategorija

Pavaduotoja

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramutė Cicinienė

Išsilavinimas – aukštasis

II vadybinė kvalifikacinė kategorija

Pedagoginio darbo stažas – 37 metai,

Vadybinio darbo stažas – 28 metai.