Svarbi informacija dėl vaikų maitinimo:

Mitybos tvarkos aprašas

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos apraše (V-964) nuo lapkričio 1-os dienos įsigaliojo keli pakeitimai:

Naujausia redakcija čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.411986/asr

Pagrindiniai pakeitimai:  https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=13f996f0eb7411eb9f09e7df20500045

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO už maitinimo paslaugą

DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ

atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašas:

t2-172pr1

t2-172pr2

t2-172pr3

Informacija tėveliams apie pritaikytą valgiaraštį.

info tėvams 2021 birželis

Darželio “Gintarėlis” 15 dienų perspektyvinis valgiaraštis:

Pirma savaitė:

1 savaitė

Antra savaitė:

2 savaitė

Trečia savaitė:

3 savaitė

SUSIJĘ DOKUMENTAI:

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS